Regionaalhaigla multidistsiplinaarses traumakeskuses tagame koostöös Tallinna Lastehaiglaga traumaravi nii lastele kui ka täiskasvanutele kogu Põhja- ja Lääne-Eestis, ligi 800 000 elanikuga piirkonnas.

Traumapatsiendi ravi on mitmes mõttes erinev teistest meditsiinilisetest erialadest. Raskelt vigastatud ja aktiivse verejooksuga patsiendi puhul on iga sekund kaalul ning õige ravitaktika valimisel ei ole aega pikemateks aruteludeks või konsiiliumiteks. Seetõttu on väga oluline, et raskelt vigastatud patsiendid suunatakse õige ravi saamiseks kiiresti multidistsiplinaarsetesse traumakeskustesse. Traumameeskonna koostöö parandab oluliselt raskelt vigastatud haigete elulemust. 

Raske vigastuse kahtlusega patsiendi saabumise eelselt koguneb Regionaalhaiglas traumameeskond, mis tagab kiire diagnostika ja ravi. Traumameeskonda kuuluvad erakorralise meditsiini arst, üldkirurg, ortopeed, radioloog, õed ja abilised. Vajadusel kaasatakse teisi erialasid nagu neurokirurgia, veresoontekirurgia, uroloogia, rindkerekirurgia ja anestesioloogia. Laste puhul kuulub traumameeskonda ka lasteanestesioloog ja lastekirurg. Meie traumakeskuses on keskmiselt 340 traumameeskonna aktiveerimist aastas. 

Regionaalhaigla traumakeskus on kujunenud piirkondlikuks ravikeskuseks ning meie eesmärk on jätkata keskuse ja traumasüsteemi pideva arendusega. Traumahaigete käsitluse nurgakivid on ühtsed käsitlusmudelid, ravijuhendid, teoreetiline ettevalmistus, tehniline valmisolek ja pidev andmete analüüs. Pakume oma arstidele maailmas tunnustatud traumakoolitusi, mille kaudu tagame traumakeskuse valveliinide parima valmisoleku. Võtame vastutuse keeruliste traumade käsitlemise eest (sh käe- ja lülisamba traumad). Jätkame traumakeskuse funktsioonide arendamist traumakomitee abil, mille tegevuse raames arendame edasi traumaravi tulemite pidevat auditeerimist ja teaduslikku tegevust. Teeme koostööd Lastehaiglaga raskelt vigastatud laste käsitlemisel, tagades neile esmakäsitluse Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuses enne edasist ravi Lastehaiglas.

Jätkame Regionaalhaiglas katastroofimeditsiini kompetentsikeskuse arendamist, loome kriisipsühholoogia meeskonna masskannatanutega olukorra reguleerimiseks. Mustamäe haiglalinnakus masskannatanute käsitluse võimekuse arendamisele kaasame Lastehaigla.

trauma

Erakorraline kirurgia

Regionaalhaigla tagab piirkondliku haiglana multidistsiplinaarse kirurgilise ravi.
Loe lähemalt
käekirurgia

Käekirurgia

Käekirurgia üksus koostöös plastikakirurgia üksusega on ainuke keskus Eestis, mis pakub ööpäev läbi kirurgilist ravi igat laadi käe vigastuste ja ägedate infektsioonide korral.
Loe lähemalt
lastekirurgia

Lastekirurgia

Teeme koostööd Lastehaiglaga raskelt vigastatud laste ravimisel.
Loe lähemalt
neurokirurgia operatsioon

Neurokirurgia

Meie neurokirurgia keskus pakub multidistsiplinaarset ajutraumade käsitlust. Haiglas on olemas täismahus intensiivravi ning neurokirurgiline võimekus.
Loe lähemalt
Näo- ja lõualuukirurgia

Näo- ja lõualuukirurgia

Meie meeskonda kuulub viis kirurgi, kel kõigil on enam kui 10-aastane kogemus kolju- ja näo-lõualuutraumade ravimises.
Loe lähemalt
ortopeedia

Ortopeediline kirurgia

Meie ortopeediakeskusel on võimekus ja valmisolek opereerida kõikvõimalikke luumurdusid ja traumasid ööpäev läbi. Meil on kompetents ka kõige raskemate polütraumadega patsientide raviks.
Loe lähemalt
dr Ain Seimar

Plastikakirurgia ja põletusravi

Meie põletusravi üksus on ainuke põletustraumade ravile spetsialiseerunud keskus Eestis. Tegeleme raskete põletustraumade raviga - aastas on meil ravil keskmiselt 100 patsienti.
Loe lähemalt
Rindkerekirurgia

Rindkerekirurgia

Meie rindkerekirurgidel on aastakümnete pikkune kogemus rindkereseina läbistavate kopsu-, magistraalveresoonte- ja südamevigastuste ravis. 
Loe lähemalt
südamekirurgia

Südamekirurgia

Meil on valmidus ravida kõikvõimalikke südamevigastusi.
Loe lähemalt
uroloogilinekirurgia

Uroloogiline kirurgia

Osutame täies mahus erakorralist ja plaanilist uroloogilist abi.
Loe lähemalt
veresoontekirurgia

Veresoontekirurgia

Loe lähemalt
Radioloogia

Radioloogia

Erakorraliste patsientide käsitlus on meeskonnatöö ning radioloogial on oluline osa vigastuste diagnoosimisel.
Loe lähemalt
operatsioonikeskus, anestesioloogia

Anestesioloogia ja operatsioonikeskus

Anesteesiaosakonna 41 arsti ja 61 anesteesiaõde viivad aastas läbi 18 000 anesteesiat, millest erakorraline töö on ca 27%.
Loe lähemalt
intensiivravi

Intensiivravi

Intensiivravi vajadus tekib ühe või mitme organsüsteemi puudulikkuse tagajärjel, mis vajab aktiivset uuringut ning jälgimist, intensiivset ravi ja hooldust. Meie ravivõimalused hõlmavad kõiki tänapäevaseid intensiivravi meditsiinitehnoloogiaid.
Loe lähemalt
verekeskuse labor

Toetavad meditsiinilised valdkonnad

Traumakeskuse tööd toetavad verepank ja laboratoorium. Meie laboratoorium on üks suuremaid haiglalaboreid Eestis ning verepank on Eesti suurim raviasutuse koosseisu kuuluv vereteenistusüksus.
Loe lähemalt