Käekirurgia

Käekirurgia on multidistsiplinaarne eriala, mille eesmärk on diagnoosida ja ravida käe vigastusi, kaasasündinud ja omandatud haigusi ning deformatsioone, et taastada käe funktsionaalne ja anatoomiline terviklikkus. Käsi on oma detailse anatoomia ja sellest mõjutatud funktsionaalsusega unikaalne „organ“. Käekirurgia on väga spetsiifiline valdkond, vastava ala spetsialist on saanud mitmekülgse õppe nii ortopeedia kui ka plastikakirurgia alal, lisaks on olulised mikrokirurgilised oskused, samuti teadmised taastusravi valdkonnast.

 

käekirurgia

 

Käekirurgia Regionaalhaiglas

Käekirurgia üksus koostöös plastikakirurgia üksusega on ainuke keskus Eestis, mis pakub ööpäev läbi kirurgilist ravi igat laadi käe vigastuste ja ägedate infektsioonide korral. Ravime kõiki käetraumasid ning oleme võimelised tegema ka amputeeritud osade tagasi siirdamisi, kui see on näidustatud ja tehniliselt võimalik. Lisaks teeme traumajärgseid plastikaid ja kirurgilist korrektsiooni, mille eesmärk on parandada käe kui sensoorse ja haarava organi funktsiooni ning anatoomiat. 

Juhul kui verevarustus on kahjustunud või esineb ulatuslik koe defekt vajab patsient kohe ravi. Teistel juhtudel on võimalik käetraumade kirurgiline ravi mõned päevad edasi lükata. Sel juhul haavad puhastatakse, suletakse ning lõplik kirurgiline ravi (närvide, kõõluste ja sidemete taastamised) on soovitatav teha nädala jooksul. Luumurdude korral võib kirurgilist ravi edasi lükata 10–14 päeva. 

Meie üksuses töötavad käekirurgid ühtse meeskonnana koos käeterapeutidega, kes aitavad patsiente operatsiooni spetsiifikast lähtuva (ja võimaliku) taastusraviga. Taastusravi hõlmab endas nii eriharjutusi kui individuaallahaste tegemist. Käeterapeutide abil tagame tervikliku lahenduse käetraumaga patsientidele, esmasest hindamisest kuni kirurgia ja taastumiseni. 

Regionaalhaiglas vajab hinnanguliselt 700–800 patsienti aastas erakorralist käekirurgilist operatsiooni. Käetraumad esinevad enamasti tööealistel inimestel ja rohkem meestel.

Käekirurgia üksus koostöös plastikakirurgia üksusega on ainuke keskus Eestis, mis pakub ööpäev läbi kirurgilist ravi igat laadi käe vigastuste ja ägedate infektsioonide korral.