Anestesioloogia ja operatsioonikeskus

 

Anesteesiakeskus

Anesteesiaosakonna 41 arsti ja 61 anesteesiaõde viivad aastas läbi 18 000 anesteesiat, millest erakorraline töö on ca 27%. Anesteesiate tegemiseks oleme Mustamäe korpuses varustatud tänapäevase aparatuuri ja vahenditega kokku 23 operatsioonitoas (18 statsionaarse ravi ja 5 päevakirurgilist operatsioonituba). Lisaks on ööpäev läbi tagatud anesteesiateenus menetlusradioloogia osakonnas. 

41-st anestesioloogist 25 ja 61-st anesteesiaõest 35 töötavad valvetes ja viivad läbi anesteesiaid erakorralist abi vajavatele patsientidele. Valvete välisel ajal roteerime osakonna personali erinevate erialade operatsioonitubade vahel, et valvetöös oleks harjutud kõikide organsüsteemide vigastuste anesteesiate eripäradega.

Lisaks tagame kogu ööpäeva toe südame ja suurte veresoonte traumade operatiivseks raviks, ka kunstliku vereringe tingimustes.

Et tagada patsiendi ohutus ja ravi vahetus operatsioonijärgsel perioodil, kuuluvad anesteesiaosakonna juurde ka 24-kohaline ärkamisruum statsionaarse ravi poolel ja 10-kohaline päevakirurgilises osakonnas. Ärkamisruumi ülesehitus ja varustus võimaldavad masskannatanute situatsioonis avada kiiresti ärkamispalati pinnal ka lisa intensiivravivoodeid.

Kõrgeima etapi haiglana on Regionaalhaigla anesteesiaosakond varustatud kogu vajaliku tehnoloogiaga traumapatsientide raviks: ultraheliaparatuur (südame, siseorganite, veresoonte ja perifeersete närvide visualiseerimiseks), cell-saverid operatsiooni ajal patsiendi vere kogumiseks ja hilisemaks tagasikandmiseks, massiivseks vereülekandeks mõeldud spetsiaalsed lahuste ja verepreparaatide soojendid ja pumbad, erinevad operatsiooni ajal südametööd mõõtvad vahendid, mehaanilised patsiendi soojendamise aparaadid jne.

Pärast operatsiooni jälgib patsiendile määratud valuravi efektiivsust ägeda valuravi meeskond, kes vaatab patsiendi üle operatsioonile järgnevatel päevadel.

Anesteesia kohta lugege lähemalt patsiendi infolehelt.

Kuulake ka meie taskuhäälingut "Anestesioloog kui patsiendi narkoosiaegne raviarst".

 

Dr Sergei Kagalo - anestesioloogiakliiniku juhataja
Anestesioloogiakliiniku juhataja dr Sergei Kagalo

 

Operatsioonikeskus

Regionaalhaigla operatsioonikeskuses töötavad traumakirurgide ja valveanestesioloogide kõrval operatsiooniõed, anesteesiaõed ning operatsioonitoa tehnikud.

Aastas toimub operatsioonikeskuses üle 17 000 operatsiooni, nendest üle 4000 on erakorralised ja traumaoperatsioonid.

Regionaalhaigla iga operatsioonimeeskonna koosseisu kuuluvad kaks operatsiooniõde ja operatsioonitoa tehnik, kes abistab meeskonda ja aitab operatsioonituba valmis seada. Meie meeskonna operatsiooniõdedel on kõrged professionaalsed oskused ja väga head isikuomadused ning valves olevatel operatsiooniõdedel ka eriti kiire reageerimisvõime, et edukalt hakkama saada kriitilises seisundis patsientidega. Õde peab säilitama rahu pingeolukordades ja olema võimeline töötama stressirohkes keskkonnas. Hea läbisaamine kolleegidega ja hea suhtlemisoskus on siin olulised. 

operatsiooniõed
Operatsiooniõed

 

Operatsiooniosakond on üks keerulisemaid töökeskkondi tervishoiu valdkonnas. Regionaalhaigla operatsioonikeskuses on 23 operatsioonituba, mis kõik on sisustatud maailmatasemel tehnikaga ning iga tuba on varustatud erialaspetsiifilise aparatuuriga. 24 tundi töös olevaid valvetube on meil kaks, mis on ööpäev läbi operatsioonimeeskonnaga mehitatud. Kõrgema etapi traumahaiglana on toad sisustatud kogu vajaliku tehnoloogiaga traumapatsientide raviks. Ka valveõdede meeskond on alati kokku pandud selliselt, et vajadusel oleksid tagatud kõikide erialade spetsiifilised teadmised.

Regionaalhaiglas on 78 operatsiooniõde, nendest pooled töötavad valve operatsioonitubades ning peavad omama teadmisi kõikidest kirurgilistest erialadest. Operatsiooniõeks õpitakse Eestis töökohapõhiselt pärast õe põhiõppe lõpetamist. Heaks ja enesekindlaks operatsiooniõeks saadakse umbes 3–5-aastase töökogemuse järel. Operatsiooniõe staatus õenduspersonali hulgas sõltub aastatepikkusest kogemusest konkreetses valdkonnas. See väljendub kirurgide ja anestesioloogide eelistuses töötada pigem koos oma ala spetsialistiga kui väheste kogemustega õega.