Meist

Regionaalhaigla traumakeskus on Eesti suurim traumakeskus ning tagab kõrgeima taseme ravi vigastatutele kogu Põhja- ja Lääne-Eestis, ligi 800 000 elanikuga piirkonnas. Raskelt vigastatute elulemus on oluliselt parem, kui nad suunatakse otse kõrgeima astme traumakeskusesse. Kõrgeima astme ehk Level-1 traumakeskuse nõuded on kehtestatud USA-s Ameerika Kirurgide Liidu (American College of Surgeons) poolt, millele Eesti kontekstis vastab Regionaalhaigla traumakeskus. 

Meie traumakeskuses on keskmiselt 340 trauma meeskonna aktiveerimist aastas. Raske vigastuse kahtlusega patsiendi saabumise eelselt koguneb traumameeskond, kes tagab kiire diagnostika ja ravi. Traumameeskonda kuuluvad erakorralise meditsiini arst, üldkirurg, ortopeed, radioloog, õed ja abilised. Vajadusel kaasatakse teisi erialasid, nagu neurokirurgia, veresoontekirurgia, uroloogia, rindkerekirurgia ja anestesioloogia. Laste puhul kuulub traumameeskonda ka lasteanestesioloog ja lastekirurg. Traumameeskonna koostöö parandab oluliselt raskelt vigastatud patsientide elulemust. 

Regionaalhaigla traumakeskuses toimub pidev arendus-, teadus- ja koolitustöö, et tagada maailma tipptasemel kvaliteet ja tulemused. Professor Peep Talvingu eestvedamisel on viimastel aastatel Eestisse toodud “kuldse standardi” traumakoolitused ATLS, ASSET ja DSTC ning enamik traumameeskonda kuuluvaid arste on need läbinud. Viimaste aastate andmetel on Regionaalhaigla traumakeskuse patsientide elulemus oluliselt parem kui ennustatav suremus spetsiaalsete skooringute alusel ning ravitulemused võrdsed Helsingi Ülikooli haigla traumakeskusega.

 

dr Talving

 

Traumakomitee

2019. aastal loodi traumakeskust juhtiv traumaravi arendus- ja kvaliteedikomitee (TRAK), mis kohtub korra kvartalis, et arutada ja leida lahendusi traumasüsteemi ja traumakeskuse arendusteks. Selle üks põhilisi eesmärke on edendada traumaravi taristut ja kvaliteeti Regionaalhaiglas ning terves traumaravi teeninduspiirkonnas.

Komitees on esindajad kiirabikeskusest, erakorralise meditsiini keskusest, anesteesiakeskusest, erakorralise kirurgia keskusest, ortopeediakeskusest, radioloogiakeskusest, neurokirurgia keskusest ja verepangast. Kaasatud on Tallinna Lastehaigla kolleegid ning vajaduse korral kutsutakse ka väliseksperte.

Kopter ja reanimobiil

Koostööpartnerid

Tallinna Lastehaigla

Tallinna Lastehaigla

Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

Päästeamet

Päästeamet