Alkoholi liigtarbimine

Eesti kuulub enim alkoholi tarvitavate Euroopa riikide hulka. 2017. aastal tarvitati Eestis 10,3 liitrit absoluutalkoholi ühe täiskasvanu kohta. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul võib alkohol põhjustada tõsiseid tervisehädasid, kui absoluutalkoholi tarvitamine ületab 6 liitrit aastas. Hinnanguliselt kuritarvitab alkoholi ligi kolmandik tarvitajatest. Eestis on hinnanguliselt 11% tööealistest meestest ja 2% naistest alkoholisõltlased (Euroopa Liidu keskmine on vastavalt 5,4% ja 1,5%). 2017. aastal suri Eestis otseselt alkoholiga seotud haiguste tagajärjel üle 450 inimese. 

Eestis esineb surmaga lõppevaid traumasid võrreldes põhjanaabritega 2–3 korda rohkem. Juhtivaks põhjuseks täiskasvanute üliraskete vigastuste tekkes on alkoholijoove. Trauma tagajärjel hukkunud on üle pooltel juhtudest raskes alkoholijoobes. Alkoholijoobes juhid teevad Eestis ca 12% avariidest. 

Regionaalhaiglas läbiviidud uuringud on näidanud, et üle 30% erakorralise meditsiini osakonna intensiivravipalatisse toodud traumaga patsientidest olid alkoholijoobes.

Arvestuslikult põhjustab alkoholist tingitud inimelude kadu riigile kahju ca 2,4 miljardit eurot. Alkoholi liigtarbimise vähendamine aitaks seda numbrit kindlasti alla tuua. 

Kahjude ulatust võimendab ka tarbimiskultuur, mis soodustab korraga suurte alkoholikoguste tarvitamist, seetõttu on ka seos alkoholi ning õnnetuste ja vägivalla vahel Eestis väga suur. Samuti on meile iseloomulik alkoholi laialdane levik noorte hulgas.

Kas peaksite oma alkoholitarvitamise pärast muretsema? Alkoholi tarvitamist ja sellega kaasnevaid riske on võimalik hinnata spetsiaalse testi abil: www.alkoinfo.ee/et/moodukus/moodukuse-piires/audit-test/.

Mida ja kui palju viimati jõite? Alkokalkulaator on vahend oma alkoholitarbimise jälgimiseks, järelduste tegemiseks ja tarbimise vähendamiseks, vt lähemalt: www.kalkulaator.alkoinfo.ee/.

Alkoholitarbimise vähendamise kohta lugege lähemalt www.alkoinfo.ee.

Noortele suunatud alkoholialane teave on leitav aadressilt www.noored.alkoinfo.ee.


 

Regionaalhaigla pakub abi alkoholisōltuvusest vabanemisel

"Kainem ja tervem Eesti" programmi raames aitavad meie spetsialistid sōltuvuse murega. Ravi eesmärk on alkoholitarvitamise vähendamine või sellest loobumine. Regionaalhaigla ravikeskuse kohta võib küsida perearstilt, kuid keskusesse võib ka otse pöörduda.

Alates 2016. aastast on võimalik saada alkoholitarvitamise häire ravi spetsiaalsetes keskustes. Ravikeskuste spetsialistid pakuvad terviklikult läbimõeldud ja patsiendi vajadustega ning eelistustega arvestavat ravi.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenus on keskuses tasuta, seda ka ravikindlustuseta inimestele. Ise tuleb maksta ravimite eest. Enamasti on see summa oluliselt väiksem alkoholile kuluvast rahast. Keskusesse saab pöörduda alates 18. eluaastast. Kuna patsient peab olema võimeline täitma arsti korraldusi, siis ravile ei võeta vastu patsiente, kes on purjus. Ravikeskusesse võivad pöörduda nõu saamiseks samuti patsientide lähedased.

Esimesele visiidile pääseb kiiresti – üldjuhul juba viie tööpäeva jooksul registreerimisest.

Nii perearstide ja -õdede koolitusi kui tervishoiuteenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames, mille tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut.

 

 Kuhu pöörduda E-post Aadress Telefon
Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik

kte@regionaalhaigla.ee 

vastuvõtule registreeritakse ainult telefoni teel

Paldiski mnt 52, Tallinn 617 2623 või 617 2644, E–R kell 8.3017.00
Regionaalhaigla ambulatoorse vastuvõtu kabinet

kte@regionaalhaigla.ee 

vastuvõtule registreeritakse ainult telefoni teel

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harju maakond 617 2623 või 617 2644, E–R  kell 8.3017.00

Kas teadsid?

WHO andmetel on Eesti maailmas kolmandal kohal alkoholist tingitud surmajuhtumite arvu poolest 100 000 elaniku kohta.