Väikesaarte esmase abi andjad lihvisid Regionaalhaigla koolituspäevadel oma oskusi

8.-10. juunil toimusid Varbla Puhkekülas Regionaalhaigla kiirabikeskuse väikesaarte üksuse traditsioonilised koolituspäevad, kus osalesid Kihnu, Ruhnu, Vormsi ja Prangli esmase abi brigaadid. Koolituspäevade põhieesmärk oli lihvida brigaadiliikmete seniseid meditsiinialaseid teadmisi ja oskusi.

"Kuna väikesaartel osutavad meditsiinilist esmaabi eriväljaõppe saanud mittemeedikutest saareelanikud, on äärmiselt oluline nende teadmiste ja oskuste lihvimisse järjepidevalt panustada,“ selgitas Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Lilian Lääts ja lisas: „Koolituspäevadel on selles oluline roll - seekord said väikesaarte brigaadide liikmed osaleda erinevates töötubades: elustamine, trauma, ravimite manustamine, sidumine jmt.“

Regionaalhaigla reanimobiiliosakonna juhataja ja väikesaarte projekti eestvedaja dr Andrus Remmelgase sõnul mehitati väikesaartel erakorralise meditsiiniteenuse kättesaadavuse parandamiseks esimene esmase abi brigaad 2011. aastal Kihnus, aasta hiljem Vormsil ja Ruhnus ning 2020. aastal Prangli saarel. „Kui esimestel aastatel oli selline tegevus väikesaartel veel projekti seisus, siis alates 2019. aastast on esmase abi brigaadid üks oluline osa Eesti kiirabisüsteemist. Tänavu sai väikesaartel esmase abi brigaadide loomisest juba 10 aastat,“ lisas dr Remmelgas. 

Esmase abi brigaadide liikmed on nendel saartel elavad erinevate elualade inimesed, kes on saanud esmaabialase baasväljaõppe, erinevaid kiirabitööks vajalikke koolitusi ja praktikat nii haiglas kui ka kiirabis. Nende tööd juhendab telemeditsiiniliste vahendite kaudu haiglas baseeruv telemeditsiini arst. Esmaabi antakse kohapeal ja vajadusel korraldatakse saarelt transport mandrile – patsiendi seisundist lähtuvalt kas praami, kaatri või helikopteriga. Väikesaarte kutseid on aastas keskmiselt 250 – 2/3 patsientidest teenindatakse kohapeal, 1/3 tuuakse mandrile haiglasse.