Operatiivteenistused testivad liiklusõnnetuses raskelt kannatada saanud patsiendi lennutransporti

Esmaspäeval, 29. juunil toimub projekt „Kopter“ neljas ehk viimane treeninglend, kus operatiivteenistused testivad liiklusõnnetuses raskelt kannatada saanud patsiendi lennutransporti sündmuskohalt Regionaalhaigla traumakeskusesse, alates 1. juulist stardib projekt ametlikult ehk alustatakse liiklusavariisse sattunute transporti traumakeskusesse.

„1. juulist on meil olemas võimekus raskete traumapatsientide lennutranspordiks otse sündmuskohalt Regionaalhaigla traumakeskusesse, esmaspäeval toimub viimane treeninglend, kus lihvime veel ametkondade vahelist koostööd ja infovahetust ning harjutame sündmuskohal sujuvat koostoimimist, kõigile peab kohapeal tegutsemine üheselt mõistetav olema, “ räägib õppuse üldjuht, Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov. Dr Popovi sõnul on konkreetse treeninglennu üheks oluliseks eesmärgiks ajalist võimekust parandada ja patsient võimalikult kiiresti traumakeskusesse toimetada. Õppusel osaleb esimest korda ka Tartu Kiirabi.

„PPA lennusalga jaoks on treeninglennud olnud heaks õppekohaks, sest meie jaoks on oluline tagada nii kannatanute kui ka sündmuskohal viibivate kolleegide ning koostööpartnerite ohutus. Soovime, et kannatanu jõuaks võimalikult kiiresti ja turvaliselt vajaliku abini, olenemata sellest, kus õnnetus on toimunud,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga juht Rain Jõeveer.

Regionaalhaigla on üle 20 aasta teostanud koostöös Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgaga haiglate vahelist meditsiinilist transporti põhiliselt Kuressaare ja Hiiumaa haiglast, teinud väljakutseid väikesaartele ning evakueerinud abivajajaid laevadelt. Mida kiiremini jõuab traumapatsient kõrgema etapi haiglasse, seda suuremad on inimese ellujäämisvõimalused. Regionaalhaiglal on Eestis ainsana ööpäevaringne valmisolek ja eriväljaõpe täiskasvanud patsientide raviks lennutingimustes. 

Õppusest võtavad seekord osa Regionaalhaigla kiirabikeskus, Tartu Kiirabi, Karell Kiirabi, Häirekeskus, Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.  Õppuse legendi kohaselt juhtub Järvamaal Ämbras, Tallinnast umbes 100 km kaugusel raske liiklusõnnetus, kus auto sõidab teelt välja ning kannatada saab kolm inimest, kes vajavad autovrakist väljalõikamist.