Ilmunud on Regionaalhaigla ajakirja värske number

Arvestatav osa ajakirjanumbrist on seekord pühendatud kvaliteediteemadele ehk teisisõnu otsime koos vastust, milline on see haigla, kuhu tahaksime rahuliku südamega oma lähedased ravile tuua.

Tutvustame patsiendikeskseid raviteekondi, uut apteegipoliitikat ja maksimaalset täpsust nõudva kiiritusravi kvaliteedisüsteemi. Ülevaate Regionaalhaigla kvaliteedivaldkonna visioonist ja 2021. aasta plaanidest annab kvaliteediteenistuse juhataja Priit Tohver, kes sõnastab olulise: „Kvaliteet ei ole tüütu norimine, miski inimkauge „kvaliteedikontroll“, vaid lakkamatu pingutus patsiendi nimel.“

Aina enam saab siin kaasa mõelda ka patsient ise – oleme algatanud patsiendikeskse suhtluse projekti, arendame patsiendikeskseid raviteekondi, ootame kõiki tervisest hoolivaid inimesi aktiivselt osalema meie Patsiendikoolis ning tegevusi on teisigi. Samal teemaderingil vestleme ka uue õendusdirektori Katre Zireliga, räägime patsiendiohutusest, väärtustest ja uutest plaanidest, aga kuidagi ei saa mööda ka teravatest teemadest, nagu õdede puudus ning õendusvaldkonna juhtimine COVID-19 pandeemia tervishoiukriisis.

Juhtimise väljakutsetest tuleb juttu dr Pille Mukiga, kes on nii sisehaiguste kliiniku kui ka Raplamaa Haigla juht. Saame teada, mis on juhi jaoks kõige suurem töörõõm.

Nõuandeid pideva ülekoormusega toimetulekuks vajavad väga ka töötajad, siinkohal pakub tänuväärset abi Regionaalhaigla psühholoogilise esmaabi meeskond, andes konkreetsed toimetulekunipid keerulises ning pidevalt muutuvas COVID-olukorras.

Pingutus patsiendikeskse, ohutu ja efektiivse meditsiini nimel toimub Regionaalhaiglas sõna otseses mõttes ööpäev ringi ning igal tasandil.

Ajakirja leiate siit.

Head lugemist!