Erakorralise kirurgia keskuse üldkirurg dr Sten Saar kaitses doktoritöö

18. septembril kell 14.00 kaitses Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse üldkirurg dr Sten Saar Tartu Ülikooli Biomeedikumis filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks esitatud väitekirja “Epidemiology of severe injuries in Estonia” (“Raske trauma epidemioloogia Eestis”).

Doktoritööd juhendasid kirurgiliste haiguste professor Peep Talving (PhD, TÜ kliinilise meditsiini instituut) ja kirurgia professor Urmas Lepner (knd (meditsiin, TÜ kliinilise meditsiini instituut). Oponent oli Helsingi Ülikooli professor ja Helsinki Ülikooli Haigla erakorralise kirurgia juht Ari Leppäniemi (PhD).

“On hea meel, et dr Sten Saar võttis raske trauma epidemioloogia uurimise Eestis põhjalikult ette, et saaksime tõenduspõhist analüüsi arvestades edaspidi veelgi enam keskenduda Eesti traumasüsteemi ja Regionaalhaigla traumakeskuse arendamisele,” ütles Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving, lisades: “Juhendaja näen, millist lisandväärtust loob teadustööle pühendumine noore kirurgi ja traumakeskuse praktilisse töösse.”

 

Doktoritöö kokkuvõte:

Vigastussurmade tõttu kaotatud eluaastate hulk on suurem kui kasvajate ja südamehaiguste tõttu kaotatud eluaastate hulk kokku (Trunkey 1983). WHO andmetel hukkub trauma tõttu maailmas keegi iga kuue sekundi järel (WHO 2015). Vigastussurmade osakaal Eestis on üks Euroopa Liidu kõrgemaid (Eurosafe 2013, 2014, 2016).

Käesoleva doktoritöö eesmärgiks oli uurida raskelt vigastatud patsientide demograafilisi andmeid ja tulemeid Eestis. Raske vigastus on defineeritud maailmas laialdaselt kasutatud Injury Severity Score’ (vigastuse raskuse skoor) alusel.

Raskelt vigastatud haiged suunatakse spetsialiseerunud traumakeskustesse, mida Eestis esindavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Haigete elulemus on Eesti traumakeskuste vahel sarnane. Eesti traumasüsteem on ajas oluliselt arenenud, mida peegeldab oluliselt parem elulemus viimastel aastatel võrreldes varasema perioodiga taasiseseisvumise järgselt. Raskelt vigastatud haigete demograafiline profiil ja tulemid on sarnased teiste Euroopa traumakeskustega. Kõige enam vigastussurmasid toimub sündmuskohal, mis näitab vigastuste ennetuse olulisust. Sagedasim surmapõhjus on ajuvigastus, millele järgneb veritsussurm. Autoõnnetus on peamine traumamehhanism vigastussurma korral. Traumade korral esines väga suurel hulgal patsientidel alkoholijoove, mis näitab vajadust pidevaks riiklikuks alkoholipoliitikaks.

Doktoritööga saab tutvuda SIIN.

 

Õnnitleme dr Sten Saart doktorikraadi puhul!