Lastekirurgia

Regionaalhaigla multidistsiplinaarses traumakeskuses tagame koostöös Tallinna Lastehaiglaga traumaravi lastele kogu Põhja- ja Lääne-Eestis. 

Tallinna Lastehaiglas ravitud patsientidest on umbes 15% otseselt või kaudselt seotud traumaga. Kuigi eluohtlike traumadega patsientide osakaal on nende hulgas väike, aastas keskmiselt 70–75 patsienti, on trauma üks juhtivaid laste suremuse põhjuseid.

 

Traumad

Kirjanduse andmetel jaotuvad traumade poolt põhjustatud surmad peamiselt kolmeks. 50% traumaga lastest sureb sündmuskohal raske peavigastuse või suure verejooksu tõttu. 30% lastest mõne tunni jooksul peavigastuse, verejooksu või hingamispuudulikkuse tõttu. Ülejäänud surmad elundpuudulikkuse või sepsise tõttu on seotud sageli ebaadekvaatse esmase elustamisega. 

Eluohtliku trauma saanud laste ellujäämine sõltub asjakohasest triaažist, tõhusast elustamisest ja heast haiglaravist. Arvatakse, et laste suremust trauma tagajärjel on võimalik vähendada kuni 30% probleemide kiire tuvastamise ja varajase agressiivse raviga.

 

Traumade ravimine 

Alates 2013. aastast on eluohtliku traumaga lapspatsientide esmase käsitlus koondunud Regionaalhaigla traumakeskusesse. Eesmärgiks on ühendada kogemused ja pediaatriline kompetents.

Tavapärase traumameeskonnaga liituvad lapspatsiendi saabudes eelhoiatussüsteemi kaudu lastekirurg ja lasteanestesioloog. Vajadusel kutsutakse ka lasteortopeed ja -anestesist.

Peale patsiendi sesiundi stabiliseerimist ja eluohtlike vigastuste ravi Regionaalhaiglas tuuakse laps Tallinna Lastehaiglasse, kus tema ravi jätkub intensiivravi-, kirurgia või ortopeedia osakonnas. Hiljem võib laps vajada ravi neuroloogia ja taastusravi osakonnas.